Half Bright and Half Rain (Season 1)

Half Bright and Half Rain (Season 1) (2019)

Qian Xun is a newspaper intern who returns to her hometown after graduating from college. By chance, she encounters the mysterious Su Mingmou, a craftsman, and Jun Wanglian, a jade spirit. The extraordinary events that follow awaken a memory from her past, a memory that she did not know existed.


(2 lượt, đánh giá: 10.0 trên 10)
10.0

39M54S 2019 2492 lượt xem

Half Bright and Half Rain (Season 1) - Half Bright and Half Rain (Season 1)
Thông tin phim
Diễn viên
Hình ảnh
  • Thời lượng: 39M54S
  • Tổng số tập: 12
  • Độ phân giải: HD
  • Ngôn ngữ: Vietsub
Bình luận