<

Hoàng quyền (Phần 5)

The Crown (Season 5)

Diana và Charles tuyên chiến truyền thông. Vai trò của chế độ quân chủ được tranh luận. Chào mừng đến thập niên 90 và thử thách lớn nhất từ trước đến nay của Nữ hoàng Elizabeth II.


(2 lượt, đánh giá: 10.0 trên 10)
10.0

57 phút/tập 2022 2166 lượt xem

Hoàng quyền (Phần 5) - The Crown (Season 5)
Bình luận