<

Diễn viên Kelli Williams

 • Dối Trá (Phần 1) - Lie to Me (Season 1) (2009)
  Hoàn Tất (13/13)

  Dối Trá (Phần 1)

  Lie to Me (Season 1)
  Dối Trá (Phần 1)

  0.0 44 phút/tập 2009

  Nhà nghiên cứu về lừa dối hàng đầu thế giới, Tiến sĩ Cal Lightman, nghiên cứu nét mặt, ngôn ngữ cơ thể và giọng nói để xác định thời điểm một ...

  Đạo diễn: N/A

  Thể loại: Hình Sự

  Diễn viên: Tim Roth

 • Dối Trá (Phần 3) - Lie to Me (Season 3) (2010)
  Hoàn Tất (13/13)

  Dối Trá (Phần 3)

  Lie to Me (Season 3)
  Dối Trá (Phần 3)

  0.0 44 phút/tập 2010

  Nhà nghiên cứu về lừa dối hàng đầu thế giới, Tiến sĩ Cal Lightman, nghiên cứu nét mặt, ngôn ngữ cơ thể và giọng nói để xác định thời điểm một ...

  Đạo diễn: N/A

  Thể loại: Hình Sự

  Diễn viên: Tim Roth